Inschrijving
Indien u droomt dat iemand u bij een hotel inschrijft onder zijn naam, dan zult u werkzaamheden door anderen laten afronden. Als u zelf bij het inschrijven een andere naam gebruikt zult u zich schuldig maken aan oneerlijke zaken waardoor u last van uw geweten krijgt.