Inktpot
Als de inktpot inkt bevat zullen tegenstanders in hun opzet slagen als u daar niet tijdig actie tegen onderneemt. Een lege inktpot voorspelt dat u ternauwernood een onterechte aantijging zult kunnen pareren.