Incest
Dromen over incest voorspelt dat u eergevoel minder belangrijk zult vinden en dat u zakelijke tegenvallers kunt verwachten.