In goeden doen zijn
Dromen dat u in goeden doen bent voorspelt dat u goede zaken zult doen en om zult gaan met vermogende personen. Als een vrouw droomt in goeden doen te zijn wijst dit op plezier van voorbijgaande aard. Zij doet er goed aan haar verstandhouding met haar ouders en vrienden onder de loep te nemen. Na een dergelijke droom zal zij zich meer met het gezin bezighouden.