Ezelin
Als een ezelin van heel dichtbij naar u balkt voorspelt dat dat u binnen afzienbare tijd beledigd zult worden door een persoon met weinig scrupules. Het in de verte horen van melancholisch gebalk wijst op rijkdom en het ontvallen van iemand uit uw omgeving. Dromen van ezelinnen met een last geeft aan dat u, na zich geduldig te hebben opgesteld, succes zult hebben bij hetgeen u onderneemt, vooral betreffende de liefde en reizen. Wanneer u een ezelin berijdt zult u verre landen bezoeken en moeilijk toegankelijke streken verkennen. Als u droomt dat anderen ezelinnen berijden zullen zij tegenslag ervaren en een moeizaam leven lijden. Dromen van de oude patriarchen die op ezelinnen rondtrekken voorspelt dat u zich zult openstellen voor christelijke invloeden en gaat nadenken over de rechten en plichten van anderen. Een ezelin opjagen geeft aan dat al uw energie en inzicht aangewend zullen moeten worden om tegenstanders te overwinnen. Als u verliefd bent, zullen boosaardige vrouwen u het leven zuur maken. Als u door een ezelin geschopt wordt geeft dat aan dat u slechte vriendschappen onderhoudt, waaruit verraad zal voortkomen. Als u een ezelin meevoert zult u elke omstandigheid de baas kunnen en met vleierij indruk op vrouwen maken. Het zien van kinderen die ezelinnen berijden en opjagen voorspelt hun gezondheid en gehoorzaamheid. Worden afgeworpen door een ezelin wijst op weinig geluk en veel teleurstellingen. Echtelieden zullen ruzie maken en uit elkaar gaan. Het zien van een dode ezelin geeft aan dat u vermoeid bent geraakt door losbandige uitspattingen. Dromen dat u ezelinnenmelk drinkt geeft aan dat spontane opwellingen bevredigd zullen worden, zelfs als dat ten koste gaat van belangrijker zaken.