Emmer
Emmer

Dromen over emmers vol met melk voorspelt goede vooruitzichten en prettige ontmoetingen. Een lege emmer is een teken van honger of een mislukte oogst. Als een jonge vrouw droomt emmers te dragen zal zij in het huishouden werkzaam zijn.