Echtgenote
Echtgenote

Dromen over uw echtgenote voorspelt huiselijke onenigheid. Dromen dat uw echtgenote minzaam is voorspelt dat u goede zakelijke resultaten zult boeken. Een vrouw die droomt door haar echtgenoot te worden afgeranseld geeft aan dat slechte omstandigheden zullen leiden tot scherpe kritiek en verwarring.